MARTIN PULLEY

คุณสมบัติ
- สะดวก ง่ายในการติดตั้งและถอดประกอบพู่เลย์
- ติดตั้งรวดเร็ว ใช้เครื่องมือในการติดตั้งและปรับแต่งน้อย
- สามารถปรับเปลี่ยนใช้กับเพลาได้หลายขนาด โดยเปลี่ยนแค่ bush
- ป้องกันการเสียหายของเครื่องจักรจากการประกอบ พู่เลย์ (pulley)
- หมดปัญหาเรื่องการคว้านรูเพลาพู่เลย์ที่เล็กหรือใหญ่ไป เพราะใช้ บูชรูสำเร็จรูป
- พู่เลย์ทำการบาลานซ์


Dimension
MARTIN PULLEY


  

  Specification