ข่าวและกิจกรรม

Highest Channel Sales Growth 2013-2014 จาก ABB Global

Date      14.กย. 2558

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ กับรางวัล  Highest Channel Sales Growth 2013-2014  โดย คุณกิตติ จึงสวนันท์ CEO กลุ่มบริษัท ที.เอ็น. รับเกียรติ ขึ้นรับมอบรางวัลจาก ABB global ณ ประเทศ อินโดนีเซีย
next      
List