ข่าวและกิจกรรม

สัมมนา สาขาจังหวัดระยอง

Date      11.กค. 2559

TN Group จัดการอบรมให้ความรู้กับลูกค้าผู้สนใจ ณ ศูนย์บริการและฝึกอบรมของบริษัท สาขาบ่อวิน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 2559 ใน หัวข้อ "เทคนิคการเลือกใช้  ติดตั้ง  บำรุงรักษา  พัดลมอุตสาหกรรม" โดยคุณภูเนตร โยธินชัชวาล แผนกสินค้า Fan & Blower

หากลูกค้าท่านใด หรือบุคคลท่านใดที่สนใจเข้าอบรม ซึ่งทางบริษัทจัดให้มีอย่างต่อเนื่องในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ Tngroup Fanpage เรานะคะ
List