เครื่องเติมอากาศในบ่อเลี้ยงกุ้ง

เครื่องเติมอากาศในบ่อเลี้ยงกุ้ง

เครื่องเติมอากาศในบ่อเลี้ยงกุ้ง
Project  Name   : เครื่องเติมอากาศในบ่อเลี้ยงกุ้ง 
Business Name : ใช้ในการเติมอากาศบ่อเลี้ยงกุ้ง
Products detail  :
1) TRANSMAX TR57 - MY100
2) TRANSMAX 3HP 4P for TR47,TR57,TR67