ติดตั้งมอเตอร์ Hascon ในงานโรงงานน้ำตาล

ติดตั้งมอเตอร์ Hascon ในงานโรงงานน้ำตาล

ติดตั้งมอเตอร์ Hascon ในงานโรงงานน้ำตาล
Project name    : ติดตั้งมอเตอร์ Hascon ในงานโรงงานน้ำตาล
Business Type  : โรงงานน้ำตาล
Products detail :
1) Hacon 800kw 6P IC616 For IDF