เครื่องกวนพริก

เครื่องกวนพริก

เครื่องกวนพริก
Product Detail  : เครื่องกวนพริก
Business Type  : โรงงานกวนพริก
Product Name  : 
1. เกียร์ SITI MNHL 90/3                      
2. HASCON 10 HP 4P B5
3. มู่เล่ย์ 5 SPB 236 (3525)
4. เทเปอร์บูช  3525 (F90)
5. มู่เล่ย์ 5 SPB 530 (3525)
6. เทเปอร์บูช 3525 (F50)