เครื่อง Shrink Film

เครื่อง Shrink Film

เครื่อง Shrink Film
Project  Name    : เครื่อง Shrink Film
Business Type   : โรงงานผลิตขวดนม
Product  Detail  :
1) MHR050 + ½ HP 
2) MHR063 + 1 HP