ปรับปรุงเครื่องบด

ปรับปรุงเครื่องบด

ปรับปรุงเครื่องบด
Project name     :  ปรับปรุงเครื่องบด
Business Type   : ผลิตกระเบื้องเซรามิค                                
Products detail  :
1)Martin Flex   F120FB