ลำเลียงถ่านหิน

ลำเลียงถ่านหิน

ลำเลียงถ่านหิน
Project name      : ลำเลียงถ่านหิน
Business Type    : โรงงานถ่านหิน
Products detail   :
SITI,HASCON
1)MNHL 50/2 I = 38 + 3HP 4P
2)MNHL 50/2 I = 43 + 3HP 4P
3)MNHL 50/3 I = 60 + 4HP 4P