ปรับปรุงเครื่องบด

ปรับปรุงเครื่องบด

ปรับปรุงเครื่องบด
Project name    :  ปรับปรุงเครื่องบด
Business Type  : ผลิต กระเบื้องเซรามิค                                
Products detail :
1) Martin Flex   F120FB