ลำเลียงกล่องกระดาษ

ลำเลียงกล่องกระดาษ

ลำเลียงกล่องกระดาษ
Project name    : Transmax TR27 + 1/2HP
Business Type  : โรงงานผลิตกระดาษ                                  
Products detail :
1) Transmax TR27
2) Hascon 1/2HP 4P B5