โครงการปรับชุดรางกวนน้ำตาล

โครงการปรับชุดรางกวนน้ำตาล

โครงการปรับชุดรางกวนน้ำตาล

Project name    : โครงการปรับชุดขับรางกวนน้ำตาล
Business Type  : โรงงานผลิตน้ำตาล                                  
Products detail  :
1) REGGIANA RR6500L4 MC
2) HASCON Motor 4kW/5.5HP 4Poles B5