พัดลมหอยโข่ง

พัดลมแรงเหวี่ยง หรือพัดลมหอยโข่ง มีชื่อมาจากลักษณะการทำงานของลม เป็นพัดลมที่ทำงานตามทิศทางการไหลของอากาศผ่านพัดลม ลักษณะพัดลมแรงเหวี่ยง( Centrifugal fan) ลมจะเกิดจากการหมุนของใบพัดที่ติดกับวงล้อ โดยการหมุนของล้อจะเกิดจากต้นกำลังจากภายนอก ทั้งพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า แรงพลังงานกลอื่นๆ ที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนที่และใบพัดหมุน ได้ อากาศจากภายนอกจะถูกดึงเข้าสู่ตัวพัดลมในแนวแกนหมุน และถูกเร่งให้มีความเร็วแรงขึ้นๆ อากาศจะถูกเหวี่ยงออกไปปะทะกับตัวโครงพัดลม Blower Housing ที่มี ลักษณะคล้ายก้นหอยและไหลออกจากพัดลมในแนวรัศมีของใบพัด แนว ลมที่ออกจะตั้งฉากกับเพลาของล้อพัดลมที่มีใบพัดเป็นตัวดึงลม พลังงานจลน์ของอากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปของความดันที่ปากทางออกของ พัดลมในแนวตั้งฉากกับเพลาของล้อพัดลม ลักษณะของใบพัดลมหอยโข่ง มีหลายลักษณะ เช่น Forward Curve, Backward Curve, Backward Inclined, Backward Airfoil, Radial ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะของความดันลม ปริมาณลม ความสกปรกของอากาศ 

 

 • Eurovent พัดลมเป่ากองข้าว รุ่น Sun Fan

  View More

  พัดลมแรงเหวี่ยง ช่วงแรงดันต่ำ (10-450 มิลลิเมตรน้ำ)

 • พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น LR Model (Backward Curve Direct drive)

  View More

 • พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น LRb Model (Backward Curve Belt drive)

  View More

 • พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่นLRDb Model (Double Backward Belt Drive)

  View More

 • พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น LP Model (Forward Curve Direct drive)

  View More

  พัดลมแรงเหวี่ยง ช่วงแรงดันปานกลาง (50-1000 มิลลิเมตรน้ำ)

 • พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น MOb Model (Backward Curve Belt Drive)

  View More

 • พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น MR Model (Backward Curve Direct Drive)

  View More

 • พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น MP Model (Backward Curve Direct Drive)

  View More

 • พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น MNb Model(Backward Curve Belt Drive)

  View More

 • พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น MO Model (Backward Curve Direct drive)

  View More

 • พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น MN Model (Backward Curve Direct Drive)

  View More

  พัดลมแรงเหวี่ยง ช่วงแรงดันสูง (250-2000 มิลลิเมตรน้ำ)

 • พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น TRF-TRG-TRHModel(Direct Drive)

  View More

 • พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น TFE-TFF-TFG Model(Direct Drive)

  View More

  พัดลมแรงเหวี่ยง ลำเลียงวัสดุ (ใบเปิด)

 • พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น CQ (Open Blade Direct drive)

  View More

 • พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น CRb (Open Blade Belt Drive)

  View More

 • พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น CA (Open Blade Direct drive)

  View More