Dry Running and Oil Lubricated Rotary Vane Pumps (V-Series)

คุณสมบัติ
- อัตราการไหลของอากาศ 10-1,500 m3/min
- ความดันสูงสุด 1.5 bar G
- Vacuumlสูงสุด 0.1 mbar A
- อากาศปราศจากน้ำมัน 100% 
 ลักษณะโครงสร้าง
- ใช้ได้ทั้งกับแบบแห้งและกับน้ำมันหล่อลื่นปั๊มช่วงใบพัดหมุนกว้างซึ่งครอบคลุมประสิทธิภาพการทำงาน- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการทำงานปั๊ม ใบพัดหมุนจะใช้สำหรับสูญญากาศ เวลาที่ใช้ในการทดสอบกับน้ำมันหล่อลื่นมันหมุนเพื่อสร้างสูญญากาศ
- แรงลม และแรงดันสม่ำสมอ ทำให้ระบบของลูกค้าเสถียรมากขึ้น
- อากาศปราศจากน้ำมัน 100% ทำให้ไม่มีกลิ่นหรือไอน้ำมันในระบบ
- บำรุงรักษาง่าย ทำให้ลดภาระของช่างซ่อมบำรุง
- เสียงรบกวนต่ำ ทำให้มีความปลอดภัยต่อการทำงาน ลดมลภาวะทางเสียง
- กรณี ผลิตเครื่องจักร ลูกค้ามั่นใจระบบการทำงานของเครื่องจักร สร้างความเชื่อมั่น
- ราคาไม่สูงทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต และการซ่อมบำรุง

การประยุกต์การใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้ในงานเคลือบผิว
- เหมาะสำหรับงานระบบทำความเย็น
 - เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการอบแห้ง
- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตก๊าซชีวภาพ​
- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม แป้ง อาหารสัตว์ น้ำตาล พลาสติก
- เหมาะสำหรับงานลำเลียงวัสดุด้วยลม
- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- เหมาะสำหรับนำไปใช้เติมอากาศบ่อปลาและบ่อกุ้ง
- เหมาะสำหรับนำไปใช้ระบบการรีดนม


  

  Specification