พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น LR Model (Backward Curve Direct drive)

พัดลมโบลเวอร์      รุ่น LR                  
·       การทำงานของพัดลมมีเสียงรบกวนน้อย
·       ใบพัดลมมีทิศทางย้อนกลับไปข้างหลัง
·       อัตราการไหลของอากาศ 22-1,600 m3/min
·       ความดันพัดลมแบบแรงเหวี่ยง 10-390 mmWG
·       มอเตอร์ขับโดยตรง
ลักษณะโครงสร้าง
·       อุณหภูมิในการขนส่งของของเหลวที่อุณหภูมิไม่เกิน 80 ° C ทำให้ไม่ต้องใช้พัดลมระบายความร้อน ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้
        พัดลมระบายความร้อน  
·       ถ้าอุณหภูมิ เกิน 80° C -150 ° C ในการขนส่งของของเหลวจะต้องมีพัดลมระบายความร้อน
·       พัดลม/โบลเวอร์ผลิตตามแบบมาตรฐานยุโรป
·       พัดลม/โบลเวอร์ เป็นโบลเวอร์ที่มีใบพัดและตัวเสื้อทำจากเหล็กเหนียวขาว และสแตนเลส ทำให้มีความทนทานเป็นพิเศษ
        และมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน  ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
·       พัดลม/โบลเวอร์ สามารถใช้ในงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เหมาะสำหรับงานที่มีฝุ่นเล็กน้อย 
การประยุกต์การใช้งาน
·       เหมาะสำหรับการดูดอากาศที่สะอาดหรือมีฝุ่นเบาบางในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ
·       เหมาะสำหรับใช้เป็นระบบระบายอากาศในเหมืองแร่ ในอุโมงค์
·       เหมาะสำหรับงานดูดควันจากการเชื่อมเหล็ก ดูดไอจากถังสารเคมี และในงานบู๊ทพ่นสีสเปรย์
·       เหมาะสำหรับใช้ในงานระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ในถังเก็บ โรงเก็บของ  เม็ดพลาสติก เส้นใย แผ่นแก้ว
·       เหมาะสำหรับใช้ในระบบอบแห้ง อาหาร ซีเรียล กระดาษ น้ำยาวานิช ไม้
·       เหมาะสำหรับใช้ในระบบกำจัด ไอเสียจากการหลอม แก๊ซพิษ


เพิ่มเพื่อน เพื่อสอบถามราคา

  Specification