พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น LR Model (Backward Curve Direct drive)

คุณสมบัติ                 
- การทำงานของพัดลมมีเสียงรบกวนน้อย
- ใบพัดลมมีทิศทางย้อนกลับไปข้างหลัง
- อัตราการไหลของอากาศ 22-1,600 m3/min
- ความดันพัดลมแบบแรงเหวี่ยง 10-390 mmWG
- มอเตอร์ขับโดยตรง
ลักษณะโครงสร้าง
- อุณหภูมิในการขนส่งของของเหลวที่อุณหภูมิไม่เกิน 80 ° C ทำให้ไม่ต้องใช้พัดลมระบายความร้อน ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้พัดลมระบายความร้อน  
- ถ้าอุณหภูมิ เกิน 80° C -150 ° C ในการขนส่งของของเหลวจะต้องมีพัดลมระบายความร้อน
- พัดลม/โบลเวอร์ผลิตตามแบบมาตรฐานยุโรป
- พัดลม/โบลเวอร์ เป็นโบลเวอร์ที่มีใบพัดและตัวเสื้อทำจากเหล็กเหนียวขาว และสแตนเลส ทำให้มีความทนทานเป็นพิเศษและมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน  ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
- พัดลม/โบลเวอร์ สามารถใช้ในงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เหมาะสำหรับงานที่มีฝุ่นเล็กน้อย 

การประยุกต์การใช้งาน
- เหมาะสำหรับการดูดอากาศที่สะอาดหรือมีฝุ่นเบาบางในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ
- เหมาะสำหรับใช้เป็นระบบระบายอากาศในเหมืองแร่ ในอุโมงค์
- เหมาะสำหรับงานดูดควันจากการเชื่อมเหล็ก ดูดไอจากถังสารเคมี และในงานบู๊ทพ่นสีสเปรย์
- เหมาะสำหรับใช้ในงานระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ในถังเก็บ โรงเก็บของ  เม็ดพลาสติก เส้นใย แผ่นแก้ว
- เหมาะสำหรับใช้ในระบบอบแห้ง อาหาร ซีเรียล กระดาษ น้ำยาวานิช ไม้
- เหมาะสำหรับใช้ในระบบกำจัด ไอเสียจากการหลอม แก๊ซพิษ

  

  Specification