โบลเวอร์ Novax รุ่น Root Blower NVV ( for Vacuum )

คุณสมบัติ             
- ให้แรงดันที่สูง
- อัตราการไหลอากาศ 1.02-149.4 cmm.
- ขนาดมอเตอร์ 3.237 kW - 302.6 kW
- ความดัน 1000 - 8000  bar
- มีระบบหล่อเย็นลูกปืน
- จารบีคุณภาพสูง
- อากาศปราศจากน้ำมัน 100%
- บำรุงรักษาง่าย
- การทำงานของพัดลมมีเสียงรบกวนน้อย
ลักษณะโครงสร้าง
- แรงลม และแรงดันสม่ำสมอ ทำให้ระบบของลูกค้าเสถียรมากขึ้น
- มีระบบหล่อเย็นลูกปืน ทำให้ยืดอายุการใช้งานลองลูกปืน และ มอเตอร์
- จารบีคุณภาพสูง ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น
- อากาศปราศจากน้ำมัน 100% ทำให้ไม่มีกลิ่นหรือไอน้ำมันในระบบ
- บำรุงรักษาง่าย ทำให้ลดภาระของช่างซ่อมบำรุง
- เสียงรบกวนต่ำ ทำให้มีความปลอดภัยต่อการทำงาน ลดมลภาวะทางเสียง
- กรณี ผลิตเครื่องจักร ลูกค้ามั่นใจระบบการทำงานของเครื่องจักร สร้างความเชื่อมั่น
- ราคาไม่สูงทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต และการซ่อมบำรุง

การประยุกต์การใช้งาน
- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตก๊าซชีวภาพ​
- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม แป้ง อาหารสัตว์ น้ำตาล พลาสติก
- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียเก็บฝุ่นหลังจากการเผาไหม้
- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในระบบเก็บฝุ่นหลังจากการเผาไหม้
- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมกระดาษ


  

  Specification