พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น MNb Model(Backward Curve Belt Drive)

คุณสมบัติ
- เสียงรบกวนในการทำงานน้อย
- ใบพัดลมเป็นใบพัดย้อนกลับไปด้านหลัง
- มอเตอร์ขับผ่านสายพานไดรฟ์
- อัตราการไหลของอากาศ 22-2,420 m3/min
- ความดันพัดลมแบบแรงเหวี่ยง 10-520mmWG
ลักษณะโครงสร้าง
- ใบพัดลมเป็นใบพัดย้อนกลับไปด้านหลัง เพื่อไม่ให้มอเตอร์ทำงานหนัก ทำให้ยืดอายุการใช้งานมอเตอร์ให้มีการใช้งานได้นานขึ้น
- สามารถทนอุณหภูมิในการขนส่งของของเหลวที่อุณหภูมิไม่เกิน 80 ° C จะไม่ต้องใช้พัดลมระบายความร้อน และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้พัดลมระบายความร้อน  
-  สามารถดูดของของเหลวที่อุณหภูมิไม่เกิน 150° C
-  พัดลม/โบลเวอร์ ผลิตตามแบบมาตรฐานยุโรป
- พัดลม/โบลเวอร์ เป็นโบลเวอร์ที่มีใบพัดและตัวเสื้อทำจากเหล็กเหนียวขาว และสแตนเลส ทำให้มีความทนทานเป็นพิเศษ และมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน  ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
-  พัดลม/โบลเวอร์ ใช้ในงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เหมาะสำหรับงานที่มีฝุ่นเล็กน้อย

การประยุกต์การใช้งาน 
-  ใช้ในการดูดของเหลวที่มีฝุ่นหรือที่มีวัสดุเป็นเม็ด
- ใช้สำหรับ สำหรับการขนส่งขี้เลื่อยและเศษไม้
- ใช้สำหรับการขนส่งขี้เลื่อยและเศษไม้
- ใช้ในการขนส่งทางอากาศที่เป็นอันตรายที่มีความดันต่ำและปานกลาง
- เหมาะสำหรับใช้สำหรับดูดอากาศที่สกปรกที่ปนเปื้อนกับวัสดุประกอบอยู่
- จุดเด่นหลักคือสามารถให้สมรถนะสูงสุดในการประหยัดพลังงาน เนื่องจากใช้ใบพัดแบบ backward ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
- เหมาะสำหรับใช้ดูดอากาศที่มีความสกปรกและมีส่วนประกอบของของแข็งที่เป็นเม็ดเล็กๆได้ด้วย
- พัดลมหมวดนี้จะไม่ overload เนื่องจากกินกระแสไฟฟ้าค่อนข้างคงที่แม้ว่าจะเปิดให้ลมเข้าใบพัดเต็มที่แล้วก็ตาม
- เหมาะสำหรับใช้ในงานขนส่งฝุ่นขี้เลื่อยและเศษไม้เล็กๆ ยกเว้นวัสดุที่เป็น เส้นใย ไม่ควรนำไปใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้ในการดูดฝุ่นขี้ผงเหล็ก
- เหมาะสำหรับใช้ในงานระบบขนส่งด้วยลมในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เซรามิก
- เหมาะสำหรับใช้ในงานระบบขนส่งด้วยลมในโรงงานอาหารสัตว์ โรงหลอม และโรงงานปิโตรเคมี


  

  Specification