เครื่องตัดหญ้า SUPETEC รุ่น NB260

คุณสมบัติ
- เป็นเครื่องตัดหญ้าที่มีความทนทานสูง ใช้งานได้ต่อเนื่อง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- ทุกเครื่องมีการถ่วงสมดุล ลดการสั่นสะเทือน จึงลดอาการล้าขณะใช้งาน
- คันเร่งเครื่องออกแบบพิเศษ  สะดวกในการจับ ใช้งานสะดวก 
- คันเร่ง เร่งได้รวดเร็ว 
- มีสวิทซ์ดับเครื่องในตัว สะดวกในการใช้งาน สะดวกในการดับเครื่อง

การประยุกต์ใช้งาน
- สามารถใช้ตัดหญ้าได้ทุกประเภท ใช้งานได้หลากหลาย
- สามารถดัดแปลงเป็นเครื่องแต่งกิ่งได้
- สามารถใช้ตัดหญ้าตามขอบสนามหรือที่อื่นๆ โดยการเปลี่ยนใบมีดเป็นสายเอ็น
- เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัยที่มีสวนหย่อมหรือพื้นที่ที่มีหญ้ารกขึ้น รวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตร


  
 

  Specification