เครื่องตัดหญ้า SUPETEC NB411

คุณสมบัติ
  • เป็นเครื่องตัดหญ้าที่มีความทนทานสูง ใช้งานได้ต่อเนื่อง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  • ทุกเครื่องมีการถ่วงสมดุล ลดการสั่นสะเทือน จึงลดอาการล้าขณะใช้งาน
  • คันเร่งเครื่องออกแบบพิเศษ  สะดวกในการจับ ใช้งานสะดวก 
  • คันเร่ง เร่งได้รวดเร็ว 
  • มีสวิทซ์ดับเครื่องในตัว สะดวกในการใช้งาน สะดวกในการดับเครื่อง

การประยุกต์ใช้งาน
  • สามารถใช้ตัดหญ้าได้ทุกประเภท ใช้งานได้หลากหลาย
  • สามารถดัดแปลงเป็นเครื่องแต่งกิ่งได้
  • สามารถใช้ตัดหญ้าตามขอบสนามหรือที่อื่นๆ โดยการเปลี่ยนใบมีดเป็นสายเอ็น
  • เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัยที่มีสวนหย่อมหรือพื้นที่ที่มีหญ้ารกขึ้น รวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตร

  Specification