พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น MN Model (Backward Curve Direct Drive)

พัดลมโบลเวอร์      รุ่น MN
·        เสียงรบกวนในการทำงานน้อย
·        ใบพัดลมเป็นใบพัดย้อนกลับไปด้านหลัง
·        มอเตอร์ขับผ่านโดยตรง
·        อัตราการไหลของอากาศ 6-800m3/min
·        ความดันพัดลมแบบแรงเหวี่ยง 55-530mmWG
ลักษณะโครงสร้าง
·        ใบพัดลมเป็นใบพัดย้อนกลับไปด้านหลัง เพื่อไม่ให้มอเตอร์ทำงานหนัก ทำให้ยืดอายุการใช้งานมอเตอร์ให้มีการใช้งานได้นานขึ้น
·        สามารถทนอุณหภูมิในการขนส่งของของเหลวที่อุณหภูมิไม่เกิน 80 ° C จะไม่ต้องใช้พัดลมระบายความร้อน และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะ
         ต้องใช้พัดลมระบายความร้อน  
·        สามารถดูดของของเหลวที่อุณหภูมิไม่เกิน 150° C
·        พัดลม/โบลเวอร์ ผลิตตามแบบมาตรฐานยุโรป
·        พัดลม/โบลเวอร์ เป็นโบลเวอร์ที่มีใบพัดและตัวเสื้อทำจากเหล็กเหนียวขาว และสแตนเลส ทำให้มีความทนทานเป็นพิเศษ
          และมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน  ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
·        พัดลม/โบลเวอร์ ใช้ในงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เหมาะสำหรับงานที่มีฝุ่นเล็กน้อย
การประยุกต์การใช้งาน 
·        ใช้ในการดูดของเหลวที่มีฝุ่นหรือที่มีวัสดุเป็นเม็ด
·        ใช้สำหรับ สำหรับการขนส่งขี้เลื่อยและเศษไม้
·        ใช้สำหรับการขนส่งขี้เลื่อยและเศษไม้
·        ใช้ในการขนส่งทางอากาศที่เป็นอันตรายที่มีความดันต่ำและปานกลาง
·        เหมาะสำหรับใช้สำหรับดูดอากาศที่สกปรกที่ปนเปื้อนกับวัสดุประกอบอยู่
·        จุดเด่นหลักคือสามารถให้สมรถนะสูงสุดในการประหยัดพลังงาน เนื่องจากใช้ใบพัดแบบ backward ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
·        เหมาะสำหรับใช้ดูดอากาศที่มีความสกปรกและมีส่วนประกอบของของแข็งที่เป็นเม็ดเล็กๆได้ด้วย
·        พัดลมหมวดนี้จะไม่ overload เนื่องจากกินกระแสไฟฟ้าค่อนข้างคงที่แม้ว่าจะเปิดให้ลมเข้าใบพัดเต็มที่แล้วก็ตาม
·        เหมาะสำหรับใช้ในงานขนส่งฝุ่นขี้เลื่อยและเศษไม้เล็กๆ ยกเว้นวัสดุที่เป็น เส้นใย ไม่ควรนำไปใช้งาน
·        เหมาะสำหรับใช้ในการดูดฝุ่นขี้ผงเหล็ก
·        เหมาะสำหรับใช้ในงานระบบขนส่งด้วยลมในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เซรามิก
·        เหมาะสำหรับใช้ในงานระบบขนส่งด้วยลมในโรงงานอาหารสัตว์ โรงหลอม และโรงงานปิโตรเคมี


เพิ่มเพื่อน เพื่อสอบถามราคา

  Specification