เครื่องพ่นไฟ

เครื่องพ่นไฟ (Burner) คือ เครื่องกำเนิดความร้อนที่นำเอาอุปกรณ์ต่างๆเช่น มอเตอร์,ปั้มน้ำมัน,หัวฉีด มาประกอบรวมกันให้เป็นเครื่องพ่นไฟชนิดใช้งานง่ายเพื่อรองรับกับอุตสาหกรรมต่างๆเช่น  บอยเลอร์ ,เตาเผาศพปลอดมลพิษ,เตาเผาขยะติดเชื้อ,ห้องอบสีอุตสาหกรรม,ห้องอบชนิดต่างๆ  และอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมามาย

  Gas Burner Ecoflam

 • Blu เครื่องพ่นไฟเชื้อเพลิงแก๊ส LPG และ NGV

  View More

 • Max Gas เครื่องพ่นไฟเชื้อเพลิงแก๊ส LPG และ NGV

  View More

  Light Oil Ecoflam

 • Max เครื่องพ่นไฟเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล

  View More

 • Maior เครื่องพ่นไฟเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล

  View More

  Heavy Oil Ecoflam

 • OilFlam เครื่องพ่นไฟเชื้อเพลิงน้ำมันเตา

  View More

  Dual Gas&light oil Ecoflam

 • Dual & Multicalor Burner เครื่องพ่นไฟเชื้อเพลิงแก๊ส และดีเซล

  View More

  Dual Gas&Heavy oil Ecoflam

 • Multiflame เครื่องพ่นไฟเชื้อเพลิงน้ำมันเตา

  View More

  Separate Head Ecoflam

 • TS Range Gas เครื่องพ่นไฟเชื้อเพลิงแก๊ส

  View More

  VECTRON Elco Monoblock burners from 14,5 to 2080 kW

 • GAS RANGE

  View More

 • DUAL FUEL RANGE

  View More

  PROTRON Elco Monoblock burners from 17 to 546 kW

 • GUN RANGE

  View More

 • CUBIC RANGE

  View More

  EK EVO Elco Monoblock burners from 340 to 11200 kW

 • GAS RANGE

  View More

  NEXTRON Elco Monoblock burners from 250 to 11200 kW

 • GAS RANGE

  View More

 • DUAL FUEL RANGE

  View More

 • LIGHT OIL RANGE

  View More

  N10 Elco Monoblock burners from 1300 to 16000 kW

 • N10

  View More

  HO-Tron, GHO-Tron Elco Monoblock burners from 68 to 17000 kW

 • HO-TRON RANGE

  View More

 • GHO-TRON RANGE

  View More

  EK-DUO, RPD Elco Duoblock burners from 500 to 45000 kW

 • RPD RANGE

  View More

 • EK-DUO RANGE

  View More

  Gas Burner ESA pyronics

 • Gas burner / radiant conemax. 450 °C | RAD-65/RAD-120

  View More

 • Gas burner / nozzle mix / excess airFC series

  View More

 • Gas burner / radiant tubemax. 40 mbar | 16 MB series

  View More

 • Gas burner / nozzle mix / for boilersmax. 45 mbar, max. 1000 °C | EMB series

  View More

 • Gas burner / infraredmax. 40 mbar | BR 70 series

  View More

 • Gas burner / infraredmax. 40 mbar | SHELL-TEC series

  View More

 • Gas burner / linearmax. 50 mbar, max. 350 °C | AB/ABM series

  View More

 • Gas burner / nozzle mixmax. 140 mbar, max. 800 °C | EP series

  View More

 • Gas burner / helm20 - 100 mbar, max. 1100 °C | BTC/BTSA series

  View More

 • Gas burner / premix300 - 1 000 kW | E-THERM

  View More

 • Gas burner / helmmax. 360 mbar, max. 1100 °C | PBC/PBST series

  View More

 • Gas burner / radiantmax. 50 mbar, max. 1350 °C | RAD-NxT series

  View More

 • Gas burner / flat flamemax. 75 mbar | RAD-1

  View More

 • Gas burner / radiantmax. 75 mbar | RAD-2

  View More

 • Gas burner / radiant conemax. 1750 °C | RAD series

  View More

 • Gas burner / nozzle mix / low-NOx50 mbar | ENM-NxT

  View More

 • Gas burner / nozzle mix / excess airmax. 1750 °C | XNM series

  View More

 • Gas burner / nozzle mix / high-speedmax. 88 mbar, max. 1750 °C | HS series

  View More

 • Gas burnermax. 50 mbar, max. 1250 °C | REKO-SIK-RT

  View More

 • Gas burner / nozzle mix / high-speedmax. 45 mbar, max. 1300 °C | EMB-SIK series

  View More

 • Gas burner / nozzle mixmax. 45 mbar | EMB-1A/2A SIK series

  View More

 • Gas burner / nozzle mixmax. 300 mbar | 12XDF series

  View More

 • Gas burner / radiant tubemax. 45 mbar, max. 1750 °C | RT series

  View More

 • Gas burner / nozzle mixmax. 70 mbar, max. 1300 °C | REKO-SIK-FF

  View More

 • Gas burner / radian

  View More

  Dual-fuel burner ESA pyronics

 • Dual-fuel burner / nozzle mix70 - 100 mbar | XDF series

  View More

 • Dual-fuel burner / nozzle mixmax. 50 mbar, max. 1600 °C | ENM-NxT-DF series

  View More

  Multi-fuel burner ESA pyronics

 • Multi-fuel burner / nozzle mix / low-NOx50 mbar | AGO-NxT series

  View More

  Natural gas burner ESA pyronics

 • Natural gas burner / nozzle mix / oxygen10 - 5000 kW | HT series

  View More