ข่าวและกิจกรรม

สัมมนา ในหัวข้อ Industry 4.0 The Next Industrial Revolution

Date      03.พย. 2559

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ในหัวข้อ Industry 4.0 The Next Industrial Revolution
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงเเรม Centara Grand Hotel 
TN Group ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา
List