ข่าวและกิจกรรม

สัมมนา ในหัวข้อ Industry 4.0 The Next Industrial Revolution

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ในหัวข้อ Industry 4.0 The Next Industrial Revolution เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงเเรม Centara Grand Hotel TN Group ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา

03.พย. 2559

ชมภาพยนต์ฟรี กับ ที.เอ็นกรุ๊ป

กิจกรรมเพื่อขอบคุณลูกค้า

19.พค. 2558

ปันน้ำใจด้วยการให้ กับกลุ่มบริษัท ที เอ็น

ปันน้ำใจด้วยการให้ กับกลุ่มบริษัท ที เอ็น

03.พย. 2559

  1 2 3