มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ABB รุ่น M3BP (IE3)

คุณสมบัติ 
- มอเตอร์ สามารถเพิ่มค่าประสิทธิภาพเป็นแบบ Premium Efficiency (IE3) และเพิ่มอุปกรณ์เสริม อื่นๆ ให้เหมาะกับการใช้งานและ ความต้องการของลูกค้า
- สามารถใช้งานร่วมกับชุดปรับความเร็วรอบ (VSD) ได้

การประยุกต์ใช้งาน
- อุตสาหกรรมหนัก
- โรงงานกระดาษ
- ปูนซีเมนต์
- อุตสาหกรรมเหล็ก

  

  Specification