เครื่องปั่นไฟดีเซลอเนกประสงค์

คุณสมบัติ
  • เครื่องปั่นไฟดีเซลเหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก ประหยัดเวลา
  • ทุกรุ่นมีกุญแจสตาร์ทใช้งานง่าย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
  • ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ใช้งานทนทาน ประหยัดน้ำมัน ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • ให้กำลังไฟเต็มประสิทธิภาพ กำลังไฟสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

การประยุกต์ใช้งาน
  • ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานตามสถานที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือใช้ภายในที่พักอาศัย
  • สามารถใช้กับ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ได้  
  • สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการ

  Specification