มอเตอร์ไฟฟ้า HASCON รุ่น SINGLE PHASE

คุณสมบัติ
- มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ขนาด 1/4-5.5 HP
- ระบบไฟฟ้า 220V 50Hz
- มี 4 ชนิด แบบไม่มีคาปาชิเตอร์,คาปาซิเตอร์สตาร์ท,คาปาซิเตอร์รันนิ่ง และคาปาซิเตอร์สตาร์ท+รันนิ่ง

การประยุกต์ใช้งาน
เหมาะสำหรับงานภาคอุตสาหกรรมทั่วไป


Dimension
B3


B5

B14

  

  Specification