TS Range Gas เครื่องพ่นไฟเชื้อเพลิงแก๊ส

คุณสมบัติ
Ecoflam TS Range  Series  เป็นเครื่องพ่นไฟชนิดพิเศษสามาเลือกเชื้อเพลิงในการทำงานได้เช่นทีใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงสามารถใช้ทั้ง ก๊าซหุงต้ม ( LPG) และก๊าซธรรมชาติ (LNG)หรือน้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซล เครื่องพ่นไฟ TS Range Series  ถูกออกแบบให้ใช้งานกับเครื่องจักรขนานใหญ่  จึงมีการแยกส่วนประกอบเช่น พัดลมและระบบคอนโทรลเพื่อให้สะดวกในการติดตั้ง มีระบบการทำงานให้เลือกใช้ตามความต้องของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น บอยเลอร์, หม้อต้มน้ำร้อน,ห้องอบสีรถยนต์,และอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ข้อดีของเครื่องพ่นไฟประเภทนี้ คือใช้งานง่ายและควบคุมโดยอัตโนมัติและจุดประกายไฟตรง (Direct Ignition Type) เป็นเครื่องพ่นไฟที่จุดเปลวไฟจากหม้อสปาร์คสร้างประกายไฟ ไปสัมผัสกับแก๊สในท่อส่งเชื้อเพลิงหลักโดยตรง ทำให้ลดเวลาการจุดไฟของเครื่องพ่นไฟให้กระชับขึ้นและเผาไหม้ได้หมดจด


  

  Specification