Max เครื่องพ่นไฟเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล

คุณสมบัติ
Ecoflam Max Series เครื่องพ่นไฟที่ใช้น้ำมันโช่ลา(LiGht Oil)หรือดีเซลเป็นเชื้อเพลิง โดยเครื่องพ่นไฟ Max Series ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย และสะดวกกับเครื่องจักรต่างๆ  (Incinerator) มีระบบการทำงานให้เลือกใช้ตามความต้องของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น บอยเลอร์,เตาเผาศพปลอดมลพิษ,เตาเผาขยะติดเชื้อและอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ข้อดีของเครื่องพ่นไฟประเภทนี้ คือใช้งานง่ายและควบคุมโดยอัตโนมัติและจุดประกายไฟตรง (Direct Ignition Type) เป็นเครื่องพ่นไฟที่จุดเปลวไฟจากหม้อสปาร์คสร้างประกายไฟ ไปสัมผัสกับการปล่อยน้ำมันเตาในท่อส่งเชื้อเพลิงหลักโดยตรง ทำให้ลดเวลาการจุดไฟของเครื่องพ่นไฟให้กระชับขึ้นและเผาไหม้ได้หมดจด


  

  Specification