เลื่อยยนต์ TOSAKI TCS-3800

คุณสมบัติ
  • เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
  • ความยาวบาร์ 10 นิ้ว ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
  • เครื่องยนต์ 0.7 แรงม้า ประหยัดน้ำมัน ใช้งานได้ต่อเนื่อง
  • ความเร็วรอบ 2800-3000 Rpm 
  • สตาร์ทติดง่าย ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว
  • น้ำหนักเบา สามารถใช้งานได้นานกว่า

การประยุกต์ใช้งาน
  • ใช้สำหรับตัดไม้ยูคาลิบตัส ไม้สน ไม้ยางพารา
  • ใช้ตัดไม้ขนาดเล็ก ในสวน ในบ้าน
  • ใช้ตัดแต่งไม้พุ่มหรือกิ้งไม้ได้

  Specification