เครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค์ TOSAKI 6.5 hp

คุณสมบัติ
  • เครื่องยนต์ คุณภาพสูง ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 
  • เครื่องยนต์ สตาร์ทติดง่าย สะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลา
  • เครื่องยนต์ ทนทาน สามารถใช้งานได้ยาวนาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • เครื่องยนต์แรงไม่ตก ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง  
  • ประหยัดน้ำมันกว่า ประหยัดค่าใช้จ่าย

การประยุกต์ใช้งาน
  • ใช้เป็นต้นกำลังในงานต่างๆ เช่นประกอบกับท่อสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร
  • สามารถใช้ประกอบกับใบพัดเป็นเครื่องเรือได้
  • ประกอบกับรถเข็นตัดหญ้าได้
  • นำไปประกอบกับท่อพญานาคเพื่อสูบน้ำได้
  • สามารถประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้หลากหลาย

  Specification