OilFlam เครื่องพ่นไฟเชื้อเพลิงน้ำมันเตา

คุณสมบัติ
Burner เชื้อเพลิง Heavy oil ( น้ำมันเตา) ซึ่งถูกออกแบบมาให้มี heater ในตัว ช่วยในการอุ่น น้ำมันเชื่อเพลิง ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และประหยัดพลังงาน เหมาะกับ งานอุตสาหกรรม ที่ต้องการความร้อนในทุกประเภท เช่น Boiler,Oven,Heat Exchanger,stell Furnace,Garbage,Incinerator


  

  Specification