อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก (HES) รุ่น VFD-VJ

คุณสมบัติ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก (HES) รุ่น VFD-VJเป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงระบบไฮดรอลิค ทำให้การควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดมากขึ้นอีกด้วย 

การประยุกต์ใช้งาน

เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องฉีดพลาสติก

  
Email : automation@tnmetalworks.com

  Specification