อุปกรณ์กำจัดฮาร์มอนิค รุ่น APF2000

คุณสมบัติ
เดลต้า อุปกรณ์กำจัดฮาร์มอนิค รุ่น APF2000 เป็นอุปกรณ์กรองกำลังไฟฟ้า ซึ่งอุปกรณ์กำจัดฮาร์มอนิคของเดลต้าสามารถดู load current และลดประมาณกระแสฮาร์มอนิคในระบบไฟฟ้าแบบreal-timeได้ เพื่อป้องกันปัญหาจากแรงดันฮาร์มอนิค นอกจากนี้กระแสฟ้าreactive ทั้งแบบ leading หรือ lagging ยังเป็นแบบ real-time เพื่อปรับปรุง power factor และ การชดเชยกำลังงานreactive ทำให้สามารถ รับ load ได้มากขึ้นโดยที่ไม่ทำระบบเกิด overload ลดแรงดันไฟฟ้าและลดการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในระบบได้

การประยุกต์ใช้งาน
- อุตสาหกรรมโลหะ และ ปิโตรเคมี: rectifier, converters, inverters, เครื่องรีดโลหะ, เตาหลอมโลหะ,เตาหลอมที่มีความถี่ปานกลาง
- อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมไฟฟ้า:  rectifiers, inverters, เตา calcium carbide furnaces, เชื่อมไฟฟ้า
- อุตสาหกรรมเครื่องจักร: เครื่องรีด, อินเวอร์เตอร์, อุปกรณ์ให้ความร้อน
- อุตสาหกรรมโลหะ กระดาษ พลาสติกและ สิ่งทอ: rectifiers, เครื่องรีด, อินเวอร์เตอร์, เตาเผาแบบอาร์ค, และ เตาเผาไฟฟ้า 


  
Email : automation@tnmetalworks.com
 

  Specification