Inverter MVD3000

MVD3000 สนับสนุนการควบคุมเวกเตอร์ที่มีและไม่มีเซ็นเซอร์ความเร็ว ผู้ใช้สามารถตัดสินใจว่าจะติดตั้งเซ็นเซอร์ความเร็วตามการใช้งาน เซ็นเซอร์ความเร็วก็ยังสามารถให้การตอบสนองแบบไดนามิกได้อย่างรวดเร็วและแรงบิดออกมากขึ้นภายใต้ความเร็วต่ำ

เพิ่มเพื่อน 

Email : automation@tnmetalworks.com

  Specification