Inverter MVD2000

        MVD2000 เป็นชุดไดรฟ์แรงดันกลางตัวแปรสำหรับความเร็วและการควบคุมแรงบิดขึ้นอยู่กับความถี่ในการแปลงเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์หลายระดับขั้นสูงและขั้นตอนวิธีการควบคุมเวกเตอร์ขั้นสูง MVD2000 เป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพแบบแยกส่วนและการกำหนดค่าที่ให้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการใช้งานในหลายอุตสาหกรรมเพิ่มเพื่อน 

Email : automation@tnmetalworks.com

  Specification