อินเวอร์เตอร์ รุ่น MVD1000

คุณสมบัติ
เดลต้าไดรฟ์แรงดันไฟฟ้าขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพสูงและมีขนาดกะทัดรัดประหยัดพลังงาน มีความหลากหลายของการใช้งานในส่วนต่าง ๆ เช่นการผลิตกระแสไฟฟ้าน้ำมันและก๊าซเหมืองแร่โลหะ, ปูนซิเมนต์และอื่นๆ


  
Email : automation@tnmetalworks.com

  Specification