Inverter VFD-CH2000

อินเวอร์เตอร์รุ่น VFD-CH2000 

อินเวอร์เตอร์รุ่น VFD-CH2000 เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาซึ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการออกแบบที่แข็งแรง CH2000 นี้ เหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องการ torque และมี overload สูง


การประยุกต์ใช้งาน
เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรต่างๆเช่น

  • เครน
  • เครื่องพิมพ์
  • เครื่องประมวลผลต่างๆ


เพิ่มเพื่อน 

Email : automation@tnmetalworks.com

  Specification