อินเวอร์เตอร์ รุ่น VFD-CH2000

คุณสมบัติ
อินเวอร์เตอร์รุ่น VFD-CH2000 เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาซึ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการออกแบบที่แข็งแรง CH2000 นี้ เหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องการ torque และมี overload สูง

การประยุกต์ใช้งาน
เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรต่างๆเช่น
- เครน
- เครื่องพิมพ์
- เครื่องประมวลผลต่างๆ


  
Email : automation@tnmetalworks.com

  Specification