อินเวอร์เตอร์ รุ่น VFD-C2000

คุณสมบัติ
อินเวอร์เตอร์ รุ่น VFD-C2000 เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถควบคุมความเร็วรอบแบบ FOC ได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้หลากหลาย และอัตราความผิดพลาดต่ำ ทำให้การบำรุงรักษาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง อินเวอร์เตอร์รุ่น VFD-C2000 นี้นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูงแล้วยังมีราคาที่เหมาะสม เหมาะสำหรับงานทุกประเภทที่ต้องการการควบคุมมอเตอร์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้งาน
เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรทุกประเภทเช่น
- เครน
- เครื่องพิมพ์


  
Email : automation@tnmetalworks.com

  Specification