อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ DTC series

คุณสมบัติ
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิรุ่น DTC เป็นอุปกรณ์ส่วนขยายเพิ่มเติม ทำให้สามารถดูค่าอุณหภูมิได้มากกว่า 1 จุด มีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองการทำงานได้ดีแล้วยังมาพร้อมกับการป้องกันความเสียหายที่มาจากผู้ใช้ได้ ทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดสูงสุดและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง 

การประยุกต์ใช้งาน
- ท่อในระบบปรับอากาศ
- ระบบทำความร้อน


  
Email : automation@tnmetalworks.com

  Specification