DTB series

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิรุ่น DTB

        อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิรุ่น DTB นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อน ถือว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ โดยการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงทำให้การควบคุมมีความแม่นยำสูงสุด

การประยุกต์ใช้งาน
เหมาะสำหรับการใช้งานกับระบบต่างๆเช่น

  • ท่อในระบบปรับอากาศ
  • ระบบทำความร้อน


 

  Specification