อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ DTB series

คุณสมบัติ
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิรุ่น DTB นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อน ถือว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ โดยการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงทำให้การควบคุมมีความแม่นยำสูงสุด

การประยุกต์ใช้งาน
- ท่อในระบบปรับอากาศ
- ระบบทำความร้อน


  
Email : automation@tnmetalworks.com

  Specification