PLC DVP-SV2

พีแอลซี รุ่น SV2
DVP-SV2 เป็นพีแอลซีรุ่นใหม่ล่าสุดของ DVP-S ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานที่มีความซับซ้อนได้
ทำให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเหมาะสำหรับการทำงานทุกรูปแบบ

การประยุกต์ใช้งาน
เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรต่างๆเช่น

  • การควบคุมเซอร์โวแบบสองแกน
  • เครื่องตัดแบบความเร็วสูง
  • รอกหลักของเครน
  • เซมิคอนดักเตอร์
  • อุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
  • ระบบอัตโนมัติภายในอาคาร
เพิ่มเพื่อน 

Email : automation@tnmetalworks.com

  Specification