PLC AH500

คุณสมบัติ
  • AH500 รองรับการเขียนโปรแกรมการเคลื่อนที่ แบบสามแกนในระนาบ สองแกนในแนวเส้นโค้ง และสามแกนในแนวเฉียง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการควบคุมถึง 12 แกน
  • AH500 เหมาะสำหรับการประมวลผลที่ซับซ้อน หรือการทำงานที่ต้องการการควบคุมที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ลดเวลาในการทำงาน สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้

การประยุกต์ใช้งาน
  • การประมวลผลวัสดุก่อสร้าง
  • เครื่องถัก
  • เครื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร

System Applicationsเพิ่มเพื่อน 

Email : automation@tnmetalworks.com

  Specification