PLC AH500

DELTA PLC Programmable Logic Controller AH500 

AH500 รองรับการเขียนโปรแกรมการเคลื่อนที่ แบบสามแกนในระนาบ สองแกนในแนวเส้นโค้ง และสามแกนในแนวเฉียง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการควบคุมถึง 12 แกน
AH500 เหมาะสำหรับการประมวลผลที่ซับซ้อน หรือการทำงานที่ต้องการการควบคุมที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ลดเวลาในการทำงาน สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้

การประยุกต์ใช้งาน

  • การประมวลผลวัสดุก่อสร้าง
  • เครื่องถัก
  • เครื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร

System Applications

  Specification