เซอร์โวไดร์ฟ รุ่น ASDA-B2

คุณสมบัติ
เพื่อตอบสนองความต้องการวัตถุประสงค์ทั่วไปของเครื่องจักรและ เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 
- มีความแม่นยำในการควบคุมตำแหน่งสูง
- ตอบสนองหลากหลายความต้องการของอุตสาหกรรม
- ง่ายต่อการติดตั้ง สำหรับการเริ่มต้น
- ใช้งานง่าย สำหรับ การดำเนินงานที่หลากหลาย 

การประยุกต์ใช้งาน

ระบบ automation,แขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม,อินเวอร์เตอร์,ระบบplc,Sensorsม่านแสงนิรภัย,ระบบautomationโรงงาน,เซอร์โวไดรฟ์,เซอร์โวมอเตอร์

  
Email : automation@tnmetalworks.com

  Specification