Servo ASDA-A2

เซอร์โวมอเตอร์รุ่น ASDA-A2 ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวในระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรมต่างๆ และเพื่อตอบสนองความต้องการในการวางตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูงซึ่งเหมาะสำหรับผู้ออกแบบเครื่องจักร และผู้รับเหมา เดลต้าเปิดตัวเซอร์โวมอเตอร์ และเซอร์โวไดร์ฟ รุ่น ASDA-A2 ที่มีประสิทธิภาพสูง ในปี 2009  
 

คุณสมบัติ

  • มีความถูกต้องและมีความแม่นยำสูง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณการผลิตและ สามารถลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
  • สามารถใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองการทำงานทุกรูปแบบ
  • การตอบสนองรวดเร็ว ลดเวลาในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  • รองรับ High-Speed DMCNET, EtherCAT, CANopen Protocols สำหรับการควบคุมหลายแกนพร้อมกัน ทำให้มีความสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้น
  • ประหยัดเวลาในการติดตั้ง และทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง 

การประยุกต์ใช้งาน

               เครื่องบรรจุอาหาร                     เครื่องตัด                          เครื่องติดฉลาก                เครื่องป้อนชิ้นงาน

  Specification