เซอร์โวไดร์ฟ รุ่นServo ASDA-A2

คุณสมบัติ
- มีความถูกต้องและมีความแม่นยำสูง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณการผลิตและ สามารถลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
- สามารถใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองการทำงานทุกรูปแบบ
- การตอบสนองรวดเร็ว ลดเวลาในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
- รองรับ High-Speed DMCNET, EtherCAT, CANopen Protocols สำหรับการควบคุมหลายแกนพร้อมกัน ทำให้มีความสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้น
- ประหยัดเวลาในการติดตั้ง และทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง 

การประยุกต์ใช้งาน
ระบบ automation,แขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม,อินเวอร์เตอร์,ระบบplc,Sensorsม่านแสงนิรภัย,ระบบautomationโรงงาน,เซอร์โวไดรฟ์,เซอร์โวมอเตอร์

  
Email : automation@tnmetalworks.com

  Specification