MARTIN HRC

คุณสมบัติ
  • วัสดุทำจากเหล็กหล่อคุณภาพสูง
  • ผิวชิ้นงานเรียบ เนื่องจากทำ machining ทุกส่วน
  • ราคาประหยัด ใช้งานได้หลากหลาย
  • สามารถรองรับ Shock load และแรงสั่นสะเทือนได้ดี
  • ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น

พูเลย์ เกียร์ทด คัปปลิ้ง สปรอกเก๊ต Martin สำหรับ งานส่งกำลัง 

เพิ่มเพื่อน

  Specification