MARTIN รุ่น HRC

คุณสมบัติ
- วัสดุทำจากเหล็กหล่อคุณภาพสูง
- ผิวชิ้นงานเรียบ เนื่องจากทำ machining ทุกส่วน
- ราคาประหยัด ใช้งานได้หลากหลาย
- สามารถรองรับ Shock load และแรงสั่นสะเทือนได้ดี
- ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น


  

  Specification