มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ TATUNG Series (TH 92 D) steel rolling motor

คุณสมบัติ
เรามีมอเตอร์ขนาดใหญ่ครบทุกความต้องการ ได้แก่
- Induction motor
- Synchronous motor
- Squrrial Cage
- Slip Ring
- Low, Medium and High Voltage กำลังขับมาถึง 10,000 kW, Poles ตั้งแต่ 2 ถึง 32 Pole Insulation Class F, Temperature rise Class B Vertical, Horizontal TEFC, TEAAC, TEWAC, ODP, IP 20 ถึง 66 Explosion proof Class I - Dev 2 Solid Shaft, Hollow shaft, High trust


  

  Specification