เครื่องดูดซับกลิ่นหรือควันจากสารเคมี Envotech รุ่น Cabro

คุณสมบัติ
- เครื่องดูดกลิ่น ระบบดูดซับโดย Activated Carbon
หรือผงถ่านกัมมันต์ ซึ่งมีความเป็นรูพรุนสูงถึง 1,250 m2/g
- ถ่าน  Charcoal สามารถดูดซับกลิ่นได้สูงสุด 20% ของน้ำหนักตัว
- สำหรับชุด Clean หรือ Filter ซึ่งประกอบด้วย Pre-filter และ Pocket filter ซึ่งได้ผ่านการทดสอบ
ตามมาตฐาน ASHRAE 52-76 Class G3 เหมาะสำหรับ กลิ่น สี ทินเนอร์ และสารระเหย 

การประยุกต์ใช้งาน 
- กลิ่นที่เกิดจากการพ่นสี สารพวก solvent
(ทูโลอีน ไซลีน)
- กลิ่น/ควัน ที่เกิดจากการทำอาหาร กิล่นน้ำมันพืช ไอน้ำมัน
- กลิ่นของยูเรีย แอมโมเนีย จากกระบวนการผลิตปุ๋ย
- กลิ่นน้ำมันเบนซิน ไอน้ำมันรถยนต์
- กลิ่นคาวปลา (fish odour)
- fume ของสารเคมีต่างๆ
- กลิ่นของยางมะตอย
- กลิ่นน้ำเสีย


  

  Specification