Dust Collector “DCS”

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 
Dust Collector “DCS”


    เครื่องดูดฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป ใช้ได้กับฝุ่นได้หลายชนิดสามารถเลือกชนิดของผ้ากรองให้เหมาะสมกับฝุ่นที่มีความละเอียดแตกต่างกัน  เช่น ฝุ่นงานไม้ที่เกิดจากกระบวนการ เลื่อย ขัด ไส หรือ ฝุ่นแป้งที่เกิดจากกระบวนการ ผสม ( Mixing) มีขนาดเครื่องตั้งแต่ 5.0 - 25 Hp
 

     

  Specification