MIST COLLECTOR - MIZZER 08, 12

MIST COLLECTOR - MIZZER เครื่องกรองละอองน้ำมันขนาดเล็ก

ใช้สำหรับเครื่องจักร CNC มีไส้กรองสองชั้น โดยชั้นแรกกรองโดย Cellulose Cartridge Filter และกรองขั้นสุดท้าย โดย Polyester ทำให้กรองละอองน้ำมันได้เป็นอย่างดี มีให้เลือก 2 รุ่น คือ 800 cmh. และ 1200 cmh.

  Specification                           

Drawing MIZZER 08, MIZZER 12